PISA

PISA IN FOCUS


PISA TEST

http://www.oecd.org/pisa/test/

http://www.oecd.org/pisa/test/other-languages/xandar-82-languages.htm


ITEM LIBERATUAK KLASERAKO BALIABIDE BEZALA ERABILTZEKO

Frogen enuntziatuak eta erantzunak. Frogen emaitzak

IRAKURMENA

MATEMATIKA

ZIENTZIAK

PROBLEMAK-IRAKURMENA

IRAKURMENA HIZKUNTZAK

PISA 2000

PISA CON ORDENADOR

PISA 2017

DESCARTES PROIEKTUA


ISEI-IVEI

MARKOAK ETA ITEMAK

ORDENAGAILUZ EGITEKO FROGAK


ZIENTZIAK ETA PROBLEMEN EBAZPENA ELKARLANEAN

PISA 2012. Competencia Financiera. Ejemplos de preguntas liberadas

PISA 2012 Lectura por ordenador

Preguntas liberadas de comprensión lectora y oral (Inglés y Francés)

La lectura en PISA 2000, 2003, 2006

Pirls: Prueba evaluación comprensión lectora (4º Primaria)


EUSKERA


PISA 2009: IRAKURMENEKO ITEM LIBERATUAK

2012ko otsaila

Markoa eta itemen analisia [ Eskuratu osorik PDF formatuan] PDF 5,6 MB

Markoa eta itemen analisia [ Eskuratu osorik DOC formatuan] DOC 6,1 MB

Itemen adibideak [ Eskuratu itemak soilik PDF formatuan] PDF 3,2 MB

Itemen adibideak [ Eskuratu itemak soilik DOC formatuan] DOC 2,9 MB


PISA 2009: ZIENTZIETAKO ITEM LIBERATUAK

2012ko otsaila

Markoa eta itemen analisia [ Eskuratu osorik PDF formatuan] PDF 4,3 MB

Markoa eta itemen analisia [ Eskuratu osorik DOC formatuan] DOC 4,7 MB

Itemen adibideak [ Eskuratu itemak soilik PDF formatuan] PDF 3 MB

Itemen adibideak [ Eskuratu itemak soilik DOC formatuan] DOC 3,7 MB

PISA 2009: MATEMATIKAKO ITEM LIBERATUAK

2012ko otsaila

Itemen adibideak [ Eskuratu itemak soilik PDF formatuan] PDF 2 MB

Itemen adibideak [ Eskuratu itemak soilik DOC formatuan] DOC 2,4 MB


CASTELLANO

PISA 2009: ÍTEMS LIBERADOS DE LECTURA

Febrero 2012

Marco y Análisis de los ítems [ Descargar completo en formato PDF] PDF 5,9 MB

Marco y Análisis de los ítems [ Descargar completo en formato DOC] DOC 6,4 MB

Ejemplos de ítems [ Descargar solo ítems en formato PDF] PDF 3,3 MB

Ejemplos de ítems [ Descargar solo ítems en formato DOC] DOC 3,2 MB


PISA 2009: ÍTEMS LIBERADOS DE CIENCIAS

Febrero 2012

Marco y Análisis de los ítems [ Descargar completo en formato PDF] PDF 4,25 MB

Marco y Análisis de los ítems [ Descargar completo en formato DOC] DOC 7,8 MB

Ejemplos de ítems [ Descargar solo ítems en formato PDF] PDF 3 MB

Ejemplos de ítems [ Descargar solo ítems en formato DOC] DOC 5,2 MB


PISA 2009: ÍTEMS LIBERADOS DE MATEMÁTICAS

Febrero 2012

Ejemplos de ítems [ Descargar solo ítems en formato PDF] PDF 1,9 MB

Ejemplos de ítems [ Descargar solo ítems en formato DOC] DOC 2,4 MB


Items de lectura para prácticas on line en Docentes: http://docentes.leer.es/wp-content/pisa/index2.html


Qué es el Informe de 2009 de ERA. (Evaluación de lectura de textos electrónicos)

Informe ERA completo PDF

PISA SENTSIBILIZAZIOA B03